بستن پنجره

هزینه ها

هزینه های نگارش و تصحیح :

هزینه های نگارش و تصحیح :

قبل از واریز هزینه حتما با شماره های مرکز تماس بگیرید و سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت کنید.

شماره های تماس:

77832281(021)

09199935612

شماره کارت جهت واریز مبلغ:

6104337935911089
به نام بهروز اسدبیگی
بانک ملت

هزینه واحد (تومان) نوع  سفارش
700 هزار تومان نگارش انگیزه نامه (SOP)
250,000 – 500,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش سی وی (CV)
250,000– 500,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش رزومه شغلی 
300,000 نگارش توصیه نامه (LOR)
800,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش ریسرچ اینترست (SRI)
400,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش کاور لتر
100,000 – 200,000(بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش متن ایمیل به استاد
100,000 – 400,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح انگیزه نامه (SOP)
50,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح سی وی (CV)
50,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح رزومه انگلیسی
50,000 – 100,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح توصیه نامه (LOR)
300,000 – 800,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح ریسرچ اینترست (SRI)
100,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح کاور لتر
100,000-30,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح متن ایمیل به استاد
error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید