بستن پنجره

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته و موضوع – رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته و موضوع – رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان  

بهترین دانشگاه های جهان در رشته مختلف بر اساس رتبه بندی QS کیو اس 2016

پزشکی

Image result

دانشگاه های برتر جهان در رشته پزشکی

۱- دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده) رتبه اول

۲- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا) رتبه دوم

۳- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا) رتبه سوم

۴- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده) رتبه چهارم

۵- دانشگاه جان هاپکینز Johns Hopkins University (ایالات متحده) رتبه پنجم

۶- دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس مشهور به یو سی ال ای University of California, Los Angeles (UCLA) (ایالات متحده) رتبه ششم

۷- دانشگاه کالیفرنیا ، سانفرانسیسکو University of California, San Francisco (ایالات متحده) رتبه هفتم

۸- دانشگاه ییل   Yale University (ایالات متحده) رتبه هشتم

۹- کالج دانشگاهی لندن مشهور به یو سی ال (University College London) (بریتانیا) رتبه نهم

۱۰- انستیتوی کارولینسکا Karolinska Institute  (سوئد) رتبه دهم

مهندسی برق و الکترونیک

Image result for electrical engineering

دانشگاه های برتر جهان در رشته مهندسی برق و الکترونیک

۱- دانشگاه ام آی تی یا موسسه فناوری ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ایالات متحده) رتبه اول

۲- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده) رتبه دوم

۳- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB) (ایالات متحده) رتبه سوم

۴- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (ایالات متحده) رتبه چهارم

۵- دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس University of California, Los Angeles (UCLA) (ایالات متحده) رتبه پنجم

۶ – دانشگاه ملی سنگاپور National University of Singapore (NUS) (سنگاپور) رتبه ششم

۷- انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ یا ای تی اچ زوریخ   ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology(سوئیس) رتبه هفتم

۸- دانشگاه تکنولوژی نانیانگ   Nanyang Technological University, Singapore (NTU) (سنگاپور) رتبه هشتم

۹- دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده) رتبه نهم

۱۰- کالج سلطنتی لندن Imperial College London (بریتانیا) رتبه دهم

علوم زیستی

Image result

دانشگاه های برتر جهان در رشته علوم زیستی

۱ – دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده) رتبه اول

۲- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا) رتبه دوم

۳- دانشگاه ام آی تی یا موسسه فناوری ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ایالات متحده) رتبه سوم

۴- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا) رتبه چهارم

۵- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده) رتبه پنجم

۶- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB) (ایالات متحده) رتبه ششم

۷- موسسه فناوری کالیفرنیا (کلتک) California Institute of Technology (Caltech) (ایالات متحده) رتبه هفتم

۸- دانشگاه ییل   Yale University (ایالات متحده) رتبه هشتم

۹- انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ یا ای تی اچ زوریخ   ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology(سوئیس) رتبه نهم

۱۰- دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس University of California, Los Angeles (UCLA) (ایالات متحده) رتبه دهم

جامعه شناسی

Image result for sociology

دانشگاه های برتر جهان در رشته جامعه شناسی

۱ – دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده) رتبه اول

۲- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB) (ایالات متحده) رتبه دوم

۳- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا) رتبه سوم

۴- دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن  London School of Economics and Political Science (LSE) (بریتانیا) رتبه چهارم

۵- دانشگاه ویسکانسین مدیسون University of Wisconsin-Madison (ایالات متحده) رتبه پنجم

۶- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده) رتبه ششم

۷-  دانشگاه شیکاگو University of Chicago (ایالات متحده) رتبه هفتم

۸- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا) رتبه هشتم

۹- دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس University of California, Los Angeles (UCLA) (ایالات متحده) رتبه نهم

۱۰- دانشگاه پرینستونPrinceton University (ایالات متحده) رتبه دهم

روانشناسی

Image result for psychology brain

دانشگاه های برتر جهان در رشته روانشناسی

۱- دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده) رتبه اول

۲- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا) رتبه دوم

۳- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا)  رتبه سوم

۴- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده) رتبه چهارم

۵- کالج دانشگاهی لندن مشهور به یو سی ال (University College London) (بریتانیا) رتبه پنجم

۶ – دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس University of California, Los Angeles (UCLA) (ایالات متحده) رتبه ششم

۷- دانشگاه ییل   Yale University (ایالات متحده) رتبه هفتم

۸- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB) (ایالات متحده) رتبه هشتم

۹- دانشگاه ام آی تی یا موسسه فناوری ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ایالات متحده) رتبه نهم

۱۰- دانشگاه پرینستونPrinceton University (ایالات متحده) رتبه دهم

مهندسی شیمی

Image result for chemical engineering

دانشگاه های برتر جهان در رشته مهندسی شیمی

۱- دانشگاه ام آی تی یا موسسه فناوری ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ایالات متحده) رتبه اول

۲- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده) رتبه دوم

۳- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB) (ایالات متحده)  رتبه سوم

۴- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا) رتبه چهارم

۵- کالج دانشگاهی لندن مشهور به یو سی ال (University College London) (بریتانیا) رتبه پنجم

۶ – موسسه فناوری کالیفرنیا (کلتک) California Institute of Technology (Caltech) (ایالات متحده)  رتبه ششم

۷- دانشگاه صنعتی دلفت Delft University of Technology (هلند) رتبه هفتم

۸- کالج سلطنتی لندن Imperial College London (بریتانیا) رتبه هشتم

۹- دانشگاه کیوتو Kyoto University (رتبه دهم) رتبه نهم

۱۰- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا) رتبه دهم

علوم کامپیوتر

Computer Science Pictures HD.

دانشگاه های برتر جهان در رشته علوم کامپیوتر

۱- دانشگاه ام آی تی یا موسسه فناوری ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ایالات متحده) رتبه اول

۲- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده) رتبه دوم

۳- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا) رتبه سوم

۴- دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده) رتبه چهارم

۵- دانشگاه کارنگی ملون Carnegie Mellon University  (ایالات متحده) رتبه پنجم

۶ – دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا) رتبه ششم

۷- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB) (ایالات متحده) رتبه هفتم

۸- انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ یا ای تی اچ زوریخ   ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology(سوئیس) رتبه هشتم

۹- دانشگاه ملی سنگاپور National University of Singapore (NUS) (سنگاپور) رتبه نهم

۱۰- دانشگاه پرینستونPrinceton University (ایالات متحده) رتبه دهم

داروسازی

Image result

دانشگاه های برتر جهان در رشته داروسازی

۱- دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده) رتبه اول

۲ – دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا) رتبه دوم

۳- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا) رتبه سوم

۴- دانشگاه کینگز لندن King’s College London (بریتانیا) رتبه چهارم

۵- دانشگاه موناش Monash University (استرالیا) رتبه پنجم

۶- دانشگاه ناتینگهام The University of Nottingham (بریتانیا) رتبه ششم

۷- انستیتوی کارولینسکا Karolinska Institutet (سوئد) رتبه هفتم

۸- کالج دانشگاهی لندن مشهور به یو سی ال (University College London) (بریتانیا) رتبه هشتم

۹- دانشگاه ملی سنگاپور National University of Singapore (NUS) (سنگاپور) رتبه نهم

۱۰- دانشگاه کارولینای شمالی در چَپـِل هیل University of North Carolina, Chapel Hill (ایالات متحده) رتبه دهم

حسابداری

Image result for accounting

دانشگاه های برتر جهان در رشته حسابداری

۱- دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده)

۲- دانشگاه ام آی تی یا موسسه فناوری ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ایالات متحده)

۳- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده)

۴- دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن  London School of Economics and Political Science (LSE) (بریتانیا)

۵- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا)

۶- دانشگاه شیکاگو University of Chicago (ایالات متحده)

۷- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا)

۸- دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) (ایالات متحده)

۹- مدرسه بازرگانی لندن (London Business School) (بریتانیا)

۱۰- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB) (ایالات متحده)

مدیریت و بازرگانی

Image result for management people

دانشگاه های برتر جهان در رشته مدیریت و بازرگانی

۱- دانشگاه هاروارد Harvard University (ایالات متحده)

2- مدرسه بازرگانی لندن London Business School (بریتانیا)

3- دانشگاه عالی کسب و کارINSEAD   (فرانسه)

4- دانشگاه استنفورد Stanford University (ایالات متحده)

5- دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) (ایالات متحده)

6- دانشگاه ام آی تی یا موسسه فناوری ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ایالات متحده)

7- دانشگاه کمبریج University of Cambridge  (بریتانیا)

8- دانشگاه آکسفورد University of Oxford (بریتانیا)

9- دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن  (London School of Economics and Political Science (LSE (بریتانیا)

10- دانشگاه بوککُنی Università Commerciale Luigi Bocconi (ایتالیا)

11- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (University of California, Berkeley (UCB (ایالات متحده)

12- دانشگاه ملی سنگاپور (National University of Singapore (NUS (سنگاپور)

13- دانشگاه بازرگانی کوپنهاگ Copenhagen Business School (دانمارک)

14- دانشگاه مدیریت HEC پاریس HEC Paris School of Management (فرانسه)

15- دانشگاه ملبورن The University of Melbourne (استرالیا)

16- دانشگاه ییل Yale Yale University (ایالات متحده)

17- دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس مشهور به یو سی ال ای (University of California, Los Angeles (UCLA (ایالات متحده)

18- دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ The Hong Kong University of Science and Technology (هنگ کنگ)

19- دانشگاه نیویورک (New York University (NYU (ایالات متحده)

20-  دانشگاه شیکاگو University of Chicago (ایالات متحده)

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته

برترین دانشگاه های جهان بر اساس رشته

عضویت در کانال تلگرام ما

دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
  • عالی 
  • خوب 
  • بی فایده 
  • معمولی 
  • بد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید