بستن پنجره

مصاحبه ویزای دانشجویی – نمونه پرسش و پاسخ ها با ترجمه فارسی Student Visa Interview

مصاحبه ویزای دانشجویی
مصاحبه ویزای دانشجویی

مصاحبه ویزای دانشجویی

مصاحبه ویزای دانشجویی – نمونه پرسش و پاسخ ها با متن انگلیسی و ترجمه فارسی

Student visa interview Sample Answers and Questions

نمونه سوالات سفارت و پاسخ ها جهت دریافت ویزای تحصیلی دانشجویی

Why do you want to do Masters?

چرا میخواهید برای کارشناسی ارشد اقدام کنید؟

برای پاسخ به این سوال باید دلایل خود را برای این هدف با شور و اشتیاق  ذکر کنید. پاسختان باید طوری باشد که شما را مصمم نشان دهد و مشخص کند چرا ادامه تحصیل در مقطع ارشد برای شما ضروریی است.

Sample Answers نمونه پاسخ ها:

1- Pursuing a Master’s degree in Computer Science will allow me to gain more technical knowledge and help me find more opportunities and better prospects.

اخذ یک مدرک کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر به من این امکان را می دهد که دانش فنی بیشتری کسب کنم و به من کمک میکند فرصت های بیشتری پیدا کنم و آینده بهتری داشته باشم.

2- In this competitive world, higher qualification in a field will serve greatly to give me a better chance to join the industry of my choice as a long-term career prospect.

در این دنیای رقابتی، صلاحیت بیشتر در این زمینه،  به میزان قابل توجهی شانس من را برای پیوستن به صنعت مورد نظرم، به عنوان یک چشم انداز حرفه ای دراز مدت، بالا میبرد.

What are your plans after graduation?

بعد از فارغ التحصیلی چه برنامه ای دارید؟

نکته: پاسخ شما باید نشان دهد که بعد از اتمام تحصیلات خود قصد اقامت در آن کشور را ندارید و برای بازگشت به کشور خود مصمم هستید.

Sample Answers نمونه پاسخ ها:

1- I plan to return to my country and begin working in a firm in my city as a software developer as the demand for individuals in this profession keeps increasing.

برنامه من این است که به کشورم بازگردم و با توجه به اینکه نیاز به افراد حرفه ای در این زمینه هر روز بیشتر می شود، در یک شرکت در شهر محل سکونتم به عنوان توسعه دهنده نرم افزار شروع به کار کنم.

2- After completing my course in computer science, I will return to join the ever growing IT industry in my country.

پس از تکمیل دوره  تحصیلی ام در علوم کامپیوتر، به کشورم بازمیگردم تا به صنعت آی تی در حال رشد کشورم بپیوندم.

3- We have great opportunities here in the field of my study. The advance degree I will be pursuing from US will be a great asset in advancing my career here in my country.

ما اینجا فرصت های عالی زیادی در زمینه تحصیلی من داریم. مدرک ارشدی که از ایالت متحده اخذ خواهم کرد، مزیت ارزشمندی است در جهت پیشرفت حرفه ای ام در کشورم.

Why are you not pursuing your study in your home country? Are similar courses not available in your home country?

چرا تحصیلات خود را در کشور مادری تان ادامه نمی دهید؟ آیا رشته های مشابه در کشور مادری شما ارائه نمی شوند؟

Sample Answer نمونه پاسخ :

My first choice was to engineering course in a good institute in my home country for which I tried but could not succeed in getting into good institute. My next option was to study a degree in international management. There is a bachelor of business administration available in my home country but the quality of education is not good.  I strongly feel that if I continue my studies here I will not be able to develop my job skills which are main motive of qualification. Whereas a degree from a developed country like Germany would open various job opportunities for me.

اولین انتخاب من یکی از رشته های مهندسی در یک مؤسسه خوب در کشور خودم بود که برای آن تلاش کردم اما موفق نشدم در یک موسسه خوب قبول شوم. گزینه بعدی من تحصیل در رشته مدیریت بین الملل بود. کارشناسی مدیریت بازرگانی در کشور من ارائه میشود اما کیفیت تحصیلات خوب نیست. من به شدت احساس می کنم که اگر تحصیلاتم را اینجا ادامه دهم، نمی توانم مهارت های شغلی خود را انگیزه اصلی مدارک تحصیلی است، توسعه دهم. در حالی که مدرکی از یک کشور توسعه یافته مانند آلمان فرصت های شغلی مختلفی را پیش روی من قرار می دهد.

Who is sponsoring you?

حامی مالی شما طی دوران تحصیل در آلمان چه کسی است؟

Sample Answer نمونه پاسخ :

My parents are sponsoring me for my higher education. They have always been supportive of my studies and have invested in my education. They have paid my tuition fee and put money in my blocked account.

والدینم حامی مالی من طی دوران ادامه تحصیلم هستند. آنها همیشه پشتوانه من در مطالعاتم بوده اند و برای تحصیل من سرمایه گذاری کرده اند. شهریه من را پرداخت کرده و در حساب مسدود شده ام پول کافی قرار داده اند.

نکته: برای افزایش شانس خود برای دریافت ویزای تحصیلی از یک Blocked Account (حساب مسدود شده) برای اثبات منابع مالی خود استفاده کنید.

***حساب مسدود شده نوع خاصی از حساب بانکی برای دانشجویان بین الملی در آلمان است تا دانشجویان بتوانند پول کافی برای زندگی در آلمان برای یک سال تحصیلی را فراهم کنند.

***در سال 2019 تخمین زده شد که یک دانشجوی خارجی در آلمان به طور میانگین 720 یورو در ماه خرج می کند بنابراین شما به 860 یورو در حساب بانکی قبل از درخواست برای ویزای تحصیلی نیاز دارید.

Why so many backlogs?

چرا این همه بک لاگ؟ (backlogs  به  واحدهای درسی گفته میشود که با موفقیت پاس نشده اند)

Sample Answer نمونه پاسخ :

During a certain period of my Bachelor’s degree, I could not balance my studies and the co-curricular as well as extra-curricular activities which brought down my GPA. However, I worked really hard in the senior years and scored well in the subjects I am interested in. Now I’m sure that I will be able to pursue my MS with determination.

در دوره ای از مقطع کارشناسیم، نتوانستم تعادل لازم را بین دروس دانشگاهیم با برنامه های تکمیلی درسی و نیز فعالیت های فوق برنامه ایجاد کنم که باعث شد معدل من پائین بیاید. با این حال ، من در سال های آخر بسیار سخت کار کردم و در موضوعاتی که به آنها علاقه مند هستم نمره خوبی کسب کردم. در حال حاضر مطمئن هستم که می توانم با قاطعیت  مقطع کارشناسی ارشد را دنبال کنم.

Why do you want to change your field of specialization?  (If applicable)

چرا می خواهید رشته تخصصی خود را تغییر دهید؟ (در صورت وجود)

Sample Answer نمونه پاسخ :

I majored in Electronics Engineering but we had subjects like Data Structures and Algorithms, Object Oriented Programming etc. which made me realize that my interests were more towards software programming than core Electronics hardware.  I have worked with a software company as a Systems Programmer which solidified my belief that I was more aligned towards Computer Science which made me change my field of specialization.

من در رشته مهندسی الکترونیک فارغ التحصیل شده ام اما دروسی مانند ساختار داده ها و الگوریتم ها، برنامه نویسی شی گرا و غیره را داشتیم  که باعث شد بفهمم که من بیشتر به برنامه نویسی نرم افزار علاقه مندم تا دروس تخصصی اجباری مربوز به الکترونیک سخت افزار. من با یک شرکت نرم افزاری به عنوان برنامه نویس سیستم همکاری کرده ام که این همکاری باور من را مبنی بر اینکه بیشتر به علم کامپیوتر پیوند خورده ام تقویت کرد و باعث شد رشته تخصصی خود را تغییر دهم.

What are your plans after graduation

برنامه و اهداف شما بعد از فارغ التحصیلی چیست؟

نمونه پاسخ ها:

After completing my course in computer science, I will return to join the ever growing IT industry in my country as the demand for individuals in this profession keeps increasing. I am sure that there will be a lot of job positions for me in my homeland both in the private and state sectors. At the moment, I have a job offer for after completing my master’s program from XYZ which is a well-known company in Iran.

پس از اتمام دوره علوم کامپیوتر، به صنعت در حال  رشد آی تی در کشورم خواهم پیوست با توجه به اینکه تقاضا برای افراد  متخصص در این حرفه در حال افزایش است. مطمئنم که در کشورم موقعیت های شغلی بسیاری در بخش های خصوصی و دولتی برای من وجود خواهد داشت. در حال حاضر برای دوران پس از دوره ارشد، یک پیشنهاد شغلی از XYZ دارم که یک شرکت معروف در ایران است.

We have great opportunities here in the field of my study. The degree I will be pursuing from US will be a great asset in advancing my career here in my country. It is worth mentioning that I have a job promotion offer from the ABC Company, my current workplace, to resume my cooperation with the company after completing my studies at US (related document is available).

در زمینه رشته من اینجا فرصت های عالی داریم. مدرکی که من از ایالات متحده اخذ می کنم، یک مزیت بزرگ در پیشرفت حرفه من در کشورم خواهد بود. لازم به ذکر است که من یک پیشنهاد ارتقاء سمت شغلی از شرکت ABC، محل کار فعلی ام، دارم تا پس از اتمام دوره تحصیلی ام در ایالات متحده، همکاری ام را با این شرکت از سر بگیرم. (مدرک مربوطه موجود است)

Although this degree would allow me to have an occupation in any developed countries with better conditions compared to Iran, I should return to my country and work there to be able to take care of my parents. I am the last-born child in my family; and emotionally speaking, my parents are quite dependent on and connected to me. My parents are both retired, dealing with their health problems and I feel responsible for taking care of them given that they are not able to live independently for a long time.

اگرچه این مدرک به من اجازه می دهد که در کشورهای توسعه یافته، با شرایط بهتر نسبت به ایران، مشغول به کار شوم، من باید به کشورم برگردم و آنجا کار کنم تا بتوانم از والدینم مراقبت کنم. من آخرین فرزند خانواده هستم و والدینم از لحاظ احساسی کامل به من وابسته و متصل هستند. والدینم هر دو بازنشسته اند، درگیر مشکلات سلامتی شان هستند و با توجه به اینکه نمی توانند برای مدت طولانی به صورت مستقل و بدون کمک زندگی کنند، من در قبال مراقبت از آن ها احساس مسئولیت می کنم.

I intend to return to my country of residence, Iran, immediately given that my spouse could not accompany me during my studies in Canada due to his job responsibilities.

با توجه به اینکه همسرم بخاطر مسئولیت های شغلی اش نمی تواند من را طی دوره تحصیلی ام در کانادا همراهی کند، قصد دارم بلافاصله پس از اتمام تحصیلات، به کشور محل اقامتم، ایران، بازگردم.

مصاحبه ویزای دانشجویی
مصاحبه ویزای دانشجویی
مصاحبه ویزای دانشجویی
مصاحبه ویزای دانشجویی

لینک مفید

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
  • عالی 
  • خوب 
  • معمولی 
  • بد 
  • بی فایده 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید