بستن پنجره

هزینه ها

هزینه های نگارش و تصحیح :

هزینه های نگارش و تصحیح :

قبل از واریز هزینه حتما با شماره های مرکز تماس بگیرید و سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت کنید.

شماره های تماس:

77832281(021)

09199935612

شماره کارت جهت واریز مبلغ:

6104337935911089
به نام بهروز اسدبیگی
بانک ملت

هزینه واحد (تومان) نوع  سفارش
600 هزار تومان نگارش انگیزه نامه (SOP)
150,000 – 450,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش سی وی (CV)
150,000– 450,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش رزومه شغلی 
150,000 نگارش توصیه نامه (LOR)
800,000-600,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش ریسرچ اینترست (SRI)
400,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش کاور لتر
100,000 – 150,000(بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش متن ایمیل به استاد
100,000 – 400,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح انگیزه نامه (SOP)
50,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح سی وی (CV)
50,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح رزومه انگلیسی
50,000 – 100,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح توصیه نامه (LOR)
300,000 – 800,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح ریسرچ اینترست (SRI)
100,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح کاور لتر
100,000-30,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح متن ایمیل به استاد
error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید