بستن پنجره

هزینه ها

هزینه های نگارش و تصحیح :

هزینه های نگارش و تصحیح :

قبل از واریز هزینه حتما با شماره های مرکز تماس بگیرید و سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت کنید.

شماره های تماس:

77832281(021)

09199935612

شماره کارت جهت واریز مبلغ:

6104337935911089
به نام بهروز اسدبیگی
بانک ملت

 

هزینه واحد (تومان) نوع  سفارش
400,000 – 700,00 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش انگیزه نامه (SOP)
300,000 – 600,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش سی وی (CV)
300,000 – 600,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش رزومه شغلی 
150,000 نگارش توصیه نامه (LOR)
800,000-600,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش ریسرچ اینترست (SRI)
400,000 – 700,00 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش کاور لتر
100,000 – 200,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) نگارش متن ایمیل به استاد
200,000 – 500,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح انگیزه نامه (SOP)
100,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح سی وی (CV)
100,000 – 300,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح رزومه انگلیسی
50,000 – 100,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح توصیه نامه (LOR)
300,000 – 800,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح ریسرچ اینترست (SRI)
200,000 – 500,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح کاور لتر
100,000-30,000 (بستگی به حجم کار شما دارد) تصحیح متن ایمیل به استاد

 

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید