بستن پنجره

نگارش انگیزه نامه – جملات انگلیسی کاربردی برای نگارش انگیزه نامه SOP

نگارش انگیزه نامه

نگارش انگیزه نامه – آموزش نگارش انگیزه نامه

جملات انگلیسی کاربردی جهت نگارش انگیزه نامه یا SOP :

 

While preparing to these Olympiads I gained not only much new knowledge and experience but also confidence that devoting myself to physics was the right decision.

در طول آماده شدن برای این المپیادها، نه تنها دانش و تجربیات زیادی بدست آوردم، بلکه اطمینان پیدا کردم که وقف خودم در فیزیک (اختصاص دادن زندگیم به فیزیک) تصمیم درستی بود.

 

During last two years I have spent most of my time carrying out research and attending a number of extra-curricular lectures and seminars in optical physics. My favorite lectures were…

طی دو سال گذشته، زمان زیادی را صرف تحقیق و شرکت در تعداد از سخنرانی ها و سمینار های فوق برنامه در مورد فیزیک اپتیک کردم. سخنرانی های مورد علاقه من …. بودند.

 

To my mind it is of key importance to have possibilities to obtain excellent education and to conduct certain research projects independently that is why I consider doctoral studies at … University as the next professional stepping stone in my career.

به نظر من، داشتن فرصت برای کسب آموزش عالی و انجام پروژه های تحقیقاتی خاص به صورت مستقل، از اهمیت کلیدی برخوردار است. از این رو، مطالعات در سطح دکترا در دانشگاه … را، پله ی (مرحله) بعدی در زندگی حرفه ای خود میدانم.

 

Further, earning a Ph.D. in history would advance my other goals by adding to my creative and analytical skills in history as well as in working with language.

علاوه بر این، کسب مدرک دکترا در رشته تاریخ، با افزودن به خلاقیت و مهارت های تحلیلی من در تاریخ و نیزکار با زبان، باعث پیشبرد اهداف دیگر من میشود.

 

I carried out my first research project in biophysics at … Institute in the bio kinetics research group under the guidance of Prof. X

اولین پروژه تحقیقاتی ام در زمینه بیوفیزیک را در انیستیتوی…در گروه تحقیقاتی بیوکینتیک و تحت راهنمایی پروفسور ایکس (نام پروفسور) انجام دادم.

 

Along with my studies and research work I also held a part-time position as a Physics teacher at Phystech College, which is an extracurricular high school. I enjoyed this job greatly and I believe that this experience will significantly help me both in my TA assignments and in my future academic career.

در کنار (همزمان با) مطالعات و کار تحقیقاتی، یک شغل نیمه وقت به عنوان معلم فیزیک در کالج فیزتک، که یک دبیرستان فوق برنامه است، نیز داشتم. من به شدت از این شغل لذت بردم و معتقدم که این تجربه، هم  در انجام وظایف TA و هم در مقام آکادمیک آینده من، کمک قابل توجهی کرد.

 

These activities give me valuable experience as well as satisfaction of hard work

این فعالیت ها ، تجربه ارزشمندی در اختیار من گذاشت و نیز باعث رضایت من از کار سخت شد.

 

After graduation I plan to continue my scientific career in the field of...

 برنامه من بعد از فارغ التحصیلی این است که، مقام علمی و زندگی حرفه ای خود را در زمینه … ادامه دهم.

 

By the end of the year I successfully defended a Bachelor of Science thesis on the topic

درانتهای سال تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ام را با موضوع …. با موفقیت دفاع کردم.

 

Currently I am working on a second research project…/ on the part of this research project that deals with…

در حال حاضر، روی دومین پروژه تحقیقاتی کار میکنم…. / بر روی بخشی از پروژه تحقیقاتی که در ارتباط با … است.

 

پایان بخش اول از آموزش نگارش انگیزه نامه یا SOP

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
  • عالی 
  • خوب 
  • بی فایده 
  • معمولی 
  • بد 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید